Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000519


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W TARNOWSKICH GÓRACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 276502058

 • NIP:
 • 6452174380

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Miejscowość:
 • TARNOAWSKIE GÓRY

 • Adres:
 • PYSKOWICKA 49-53 42-612 TARNOAWSKIE GÓRY (POCZTA TARNOWSKIE GÓRY)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 29 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI:PRZEWODNICZĄCY, INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKKU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANA JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIU, ZBYWANIU, PRZEKAZYWANIU LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANUTA AUGUSTYN, vice przewodnicząca zarządu KATARZYNA GOWIK, vice przewodnicząca zarządu LIDIA FIJAŁKOWSKA-BALEC, vice przewodnicząca zarządu URSZULA CZAJKA, przewodnicząca zarządu ANNA KAMIŃSKA, członek zarządu ILONA SZWIEC, członek zarządu ILONA ŁOSIK, członek zarządu KRYSTYNA SZYMCZYKIEWICZ, członek zarządu MIROSŁAW KUŹMICZ, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000519 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000519. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W TARNOWSKICH GÓRACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.