Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000521


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU GMINNYCH SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ZAKŁAD INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W KATOWICACH ODDZIAŁ BUDOWLANO-MONTAŻOWY W TOSZKU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • TOSZEK

 • Miejscowość:
 • TOSZEK

 • Adres:
 • STRZELECKA 35 44-180 TOSZEK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • - PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB - UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW - W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALOJZY MACIOSZEK, przewodniczący JÓZEF IWAN, sekretarz JÓZEF MUSIOŁ, zastępca przewodniczącego ALFRET WIDERA, członek zarządu CECYLIA KOŻUSZEK, członek zarządu FRANCISZEK CUBER, członek zarządu JAN PANCHERZ, członek zarządu JERZY GAWLIK, członek zarządu JERZY ZIELONKA, członek zarządu JERZY ŚWIERZY, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000521 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000521. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU GMINNYCH SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ZAKŁAD INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W KATOWICACH ODDZIAŁ BUDOWLANO-MONTAŻOWY W TOSZKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.