Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000534


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ATLANTA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 192079969

 • NIP:
 • 5832705268

 • Województwo:
 • POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. GDAŃSK

 • Gmina:
 • M. GDAŃSK

 • Miejscowość:
 • GDAŃSK

 • Adres:
 • REDUTA ŻBIK 5 80-761 GDAŃSK POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, W TYM PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ JERZY MAŁECKI, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000534 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000534. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ATLANTA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.