Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000538


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" ZAKŁADU GÓRNICZEGO "PIEKARY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH W LIKWIDACJI

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Gmina:
 • M. PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Miejscowość:
 • PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Adres:
 • GEN. ZIĘTKA 00 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PRZWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB I PARAFA KSIĘGOWEGO. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGDAN DUCH, sekretarz JÓZEF WITKOWSKI, przewodniczący KRZYSZTOF SOBCZYK, zastępca przewodniczącego ZOFIA GŁOWACZ, skarbnik ANNA KAMIŃSKA, członek zarządu BIBIANA TOBOR, członek zarządu EUGENIUSZ BISKUPEK, członek zarządu IRENEUSZ HENRYK DYRGAŁA, członek zarządu PIOTR RURAŃSKI, członek zarządu WIESŁAW SZLACHTA, członek zarządu
 • Reprezentacja organ:
 • -

 • Reprezentacja:
 • -

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALEKSANDRA MARIA DUDA, likwidator ANDRZEJ JAN KANDZIORA, likwidator IRENEUSZ HENRYK DYRGAŁA, likwidator JÓZEF KAZIMIERZ WITKOWSKI, likwidator MARIAN KAMIŃSKI, likwidator
  Dane o podmiocie KRS 0000000538 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000538. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" ZAKŁADU GÓRNICZEGO "PIEKARY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH W LIKWIDACJI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.