Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000543


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW FABRYKI ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH "FAZOS" S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 277553632

 • NIP:
 • 6452255842

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Miejscowość:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Adres:
 • ZAGÓRSKA 167 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 21 listopada 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH, DECYDUJE UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • EDWARD KISZKIS, wiceprzewodniczący EDWARD PIETSZ, przewodniczący KRZYSZTOF MUROWSKI, członek komisji rewizyjnej LEON WRÓBEL, członek komisji rewizyjnej MAREK WŁADYSŁAW WOLNY, członek komisji rewizyjnej TADEUSZ GÓRNIAK, sekretarz ADAM JEŚKO, członek zarządu ADAM WIESŁAW CHROMICZ, członek zarządu ANTONI BŁASZCZYK, członek zarządu BOGUSŁAW JÓZEF GANDECKI, członek zarządu BOLESŁAW ALFONS BERESKA, członek zarządu CZESŁAW PAWEŁ OCHMAN, członek zarządu DOROTA SOLEJSKA, członek zarządu HENRYK ŻMUDA, członek zarządu JACEK JENDRZEJCZAK, członek zarządu JOANNA MARIA WYDERKA, członek zarządu KAZIMIERZ WYLĘŻEK, członek zarządu MAREK ZAJĄC, członek zarządu ZDZISŁAW SIEKIERSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000543 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000543. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW FABRYKI ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH "FAZOS" S.A. W TARNOWSKICH GÓRACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.