Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000544


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "RING-STOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 192499045

 • NIP:
 • 5851372655

 • Województwo:
 • POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. SOPOT

 • Gmina:
 • M. SOPOT

 • Miejscowość:
 • SOPOT

 • Adres:
 • 81-812 SOPOT POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ, WE WSZELKICH SPRAWACH ZARÓWNO MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISUJE DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DARIUSZ GOŁĄB, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000544 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000544. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "RING-STOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.