Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000547


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • CECH RZEMIOSŁ DRZEWNYCH

 • Forma prawna:
 • CECH RZEMIEŚLNICZY

 • REGON:
 • 001389804

 • NIP:
 • 5541007223

 • Województwo:
 • KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. BYDGOSZCZ

 • Gmina:
 • M. BYDGOSZCZ

 • Miejscowość:
 • BYDGOSZCZ

 • Adres:
 • JAGIELLOŃSKA 10 85-067 BYDGOSZCZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • CECH REPREZENTOWANY JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ STARSZEGO CECHU LUB PODSTARSZEGO CECHU WARZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB KIEROWNIKIEM BIURA CECHU W ZKARESIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SKŁADAJĄ STARSZY CECHU LUB PODSTARSZY CECHU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB KIEROWNIKIEM BIURA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ RAJMUND SKĄPIŃSKI, starszy cechu JERZY ANDRZEJ KOSIŃSKI, podstarszy cechu TOMASZ JÓZEF ZYGOWSKI, sekretarz - skarbnik WOJCIECH GRALAK, podstarszy cechu
  Dane o podmiocie KRS 0000000547 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000547. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu CECH RZEMIOSŁ DRZEWNYCH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.