Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000553


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "ECO-OCTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 651427562

 • NIP:
 • 7931475045

 • Województwo:
 • PODKARPACKIE

 • Powiat:
 • LUBACZOWSKI

 • Gmina:
 • OLESZYCE

 • Miejscowość:
 • STARE OLESZYCE

 • Adres:
 • OGRODOWA 9 37-630 STARE OLESZYCE (POCZTA OLESZYCE) POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

 • Członkowie reprezentacji:
 • ROBERT ADAM REJOWSKI, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000553 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000553. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "ECO-OCTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.