Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000570


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB CHORZELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 831207479

 • NIP:
 • 8171864013

 • Województwo:
 • PODKARPACKIE

 • Powiat:
 • MIELECKI

 • Gmina:
 • MIELEC

 • Miejscowość:
 • CHORZELÓW

 • Adres:
 • 771 39-331 CHORZELÓW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JERZY FIJAŁ, prezes zarządu spółki
  Dane o podmiocie KRS 0000000570 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000570. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB CHORZELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.