Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000574


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "AQUA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 510162541

 • NIP:
 • 7450001718

 • Województwo:
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Powiat:
 • SZCZYCIEŃSKI

 • Gmina:
 • SZCZYTNO

 • Miejscowość:
 • SZCZYTNO

 • Adres:
 • POLSKA 38 12-100 SZCZYTNO POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 14 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO DYREKTOR SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 • Członkowie reprezentacji:
 • MIECZYSŁAW NOWACKI, dyrektor spółki DANUTA WESENBERG, członek zarządu KAZIMIERZ CIBOROWSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000574 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000574. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "AQUA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.