Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000579


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁUKCIE

 • Forma prawna:
 • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • REGON:
 • 510915609

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Powiat:
 • OSTRÓDZKI

 • Gmina:
 • ŁUKTA

 • Miejscowość:
 • ŁUKTA

 • Adres:
 • WARSZAWSKA 17A 14-105 ŁUKTA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Reprezentacja:
 • -

 • Członkowie reprezentacji:
 • KATARZYNA JOANNA WOŹNICA-ALI, specjalizacja i stopnia w zakresie pediatrii
  Dane o podmiocie KRS 0000000579 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000579. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁUKCIE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.