Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000580


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • SZCZEPKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA JAWNA

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Powiat:
 • NIDZICKI

 • Gmina:
 • NIDZICA

 • Miejscowość:
 • NIDZICA

 • Adres:
 • SIENKIEWTCZA 2 13-100 NIDZICA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 lutego 2001 r.
 • Dane o podmiocie KRS 0000000580 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000580. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu SZCZEPKOWSKI SPÓŁKA JAWNA wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.