Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000590


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Forma prawna:
 • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • REGON:
 • 731031428

 • NIP:
 • 8311521395

 • Województwo:
 • ŁÓDZKIE

 • Powiat:
 • ŁASKI

 • Gmina:
 • BUCZEK

 • Miejscowość:
 • BUCZEK

 • Adres:
 • PROSTA 3 98-113 BUCZEK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Reprezentacja:
 • -

 • Członkowie reprezentacji:
 • TOMASZ AMRASZKIEWICZ, mgr fizjoterapii
  Dane o podmiocie KRS 0000000590 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000590. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.