Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000594


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK SPORTOWY

 • REGON:
 • 090528426

 • NIP:
 • 9671043277

 • Województwo:
 • KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Powiat:
 • M. BYDGOSZCZ

 • Gmina:
 • M. BYDGOSZCZ

 • Miejscowość:
 • BYDGOSZCZ

 • Adres:
 • GDAŃSKA 163 85-956 BYDGOSZCZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I INNYCH ZWIĄZKU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB SKARBNIKA. JEŻELI KWOTA ZOBOWIĄZANIA LUB NALEŻNOŚCI NIE PRZEKRACZA 5.000 PLN ZA SKUTECZNE DZIAŁANIE UZNAJE SIĘ OŚWIADCZENIE WOLI PREZESA LUB ŁĄCZNIE WICEPREZESA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • CZESŁAW LUBARSKI, skarbnik KRYSTYNA NIEMCZYK, sekretarz KRZYSZTOF WOLSZTYŃSKI, prezes MARIAN NOWAKOWSKI, wiceprezes d/s szkoleniowych RADOSŁAW FORMUSZEWICZ, wiceprezes d/s organizacyjnych WINCENTY DYBALSKI, wiceprezes d/s technicznych JAN KENSIK, członek zarządu JULIAN PEŁKA, członek zarządu KAZIMIERZ KOSZEWSKI, członek zarządu MARIAN GĘSICKI, członek zarządu SEBASTIAN CHMARA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000594 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000594. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.