Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000604


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • E-SOLUTIONS. COM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 431149501

 • NIP:
 • 5272568208

 • Województwo:
 • LUBELSKIE

 • Powiat:
 • M. LUBLIN

 • Gmina:
 • M. LUBLIN

 • Miejscowość:
 • LUBLIN

 • Adres:
 • ZEMBORZYCKA 53 20-445 LUBLIN POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • 1. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA WOLI SKIEROWANE DO SPÓŁKI. 3. ZARZĄD MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW DO DOKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • MICHAEL FRELAS, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000604 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000604. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu E-SOLUTIONS. COM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.