Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000612


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "PRAWOBRZEŻE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 811222916

 • NIP:
 • 9551853387

 • Województwo:
 • ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Powiat:
 • M. SZCZECIN

 • Gmina:
 • M. SZCZECIN

 • Miejscowość:
 • M. SZCZECIN

 • Adres:
 • BATALIONÓW CHŁOPSKICH 61B 70-770 M. SZCZECIN (POCZTA SZCZECIN) POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 11 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANETA CIELAS, prokura łączna. prokurent ma prawo reprezentować spółkę łącznie z członkiem zarządu. IZABELA FRYNAS, prokura łączna JOLANTA SKONCEJ, prokura łączna MAREK GIERCHATOWSKI, łączna ROMAN DUTKA, prezes zarządu KRZYSZTOF JAN NOWAK, wiceprezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000612 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000612. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "PRAWOBRZEŻE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.