Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000613


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI CHRUŚLANKI JÓZEFOWSKIE I IDALIN

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • LUBELSKIE

 • Powiat:
 • OPOLSKI

 • Gmina:
 • JÓZEFÓW

 • Miejscowość:
 • CHRUŚLANKI JÓZEFOWSKIE

 • Adres:
 • 24-340 CHRUŚLANKI JÓZEFOWSKIE (POCZTA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI,JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PODMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANNA MARIOLA KAZANOWSKA, wiceprezes ANNA MAŁGORZATA SPŁAWSKA, prezes JOANNA ROZMUS, członek ROBERT PIĄTEK, członek BEATA BERNAT, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000613 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000613. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI CHRUŚLANKI JÓZEFOWSKIE I IDALIN wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.