Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000614


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "AKCYDENSDRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 008089123

 • NIP:
 • 8940004475

 • Województwo:
 • DOLNOŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. WROCŁAW

 • Gmina:
 • M. WROCŁAW

 • Miejscowość:
 • WROCŁAW

 • Adres:
 • OJCÓW OBLATÓW 1 54-239 WROCŁAW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 14 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD SPÓŁKI

 • Reprezentacja:
 • DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

 • Członkowie reprezentacji:
 • CHRYSTIAN CHUDZIK, samoistna MARTA EWA LABA, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000614 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000614. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "AKCYDENSDRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.