Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000615


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • COFACERATING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 017224396

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • MAZOWIECKIE

 • Powiat:
 • WARSZAWSKI

 • Gmina:
 • WARSZAWA-CENTRUM

 • Miejscowość:
 • WARSZAWA

 • Adres:
 • MOKOTOWSKA 49 00-542 WARSZAWA POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY. DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 lutego 2001 r.
 • Dane o podmiocie KRS 0000000615 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000615. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu COFACERATING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.