Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000621


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 634163620

 • NIP:
 • 7811686213

 • Województwo:
 • WIELKOPOLSKIE

 • Powiat:
 • POZNAŃSKI

 • Gmina:
 • POBIEDZISKA

 • Miejscowość:
 • BISKUPICE

 • Adres:
 • GŁÓWNA 45 62-007 BISKUPICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 13 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZWIĄZKU, TAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU, JEGO ZASTĘPCY LUB INNE OSOBY, NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH, WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LUB DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADAM KACZMAREK, zastępca przewodniczącego, skarbnik ARTUR ROGALSKI, sekretarz LESZEK GRESZTA, członek zarządu związku LESZEK KACZMAREK, przewodniczący zarządu związku MACIEJ JAWOREK, członek zarządu związku MARIAN ŁUKASZEWSKI, członek zarządu związku TADEUSZ LEWANDOWSKI, zastępca przewodniczącego zarządu związku
  Dane o podmiocie KRS 0000000621 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000621. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.