Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000623


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE"

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE

 • REGON:
 • 432256937

 • NIP:
 • 9462306689

 • Województwo:
 • LUBELSKIE

 • Powiat:
 • M. LUBLIN

 • Gmina:
 • M. LUBLIN

 • Miejscowość:
 • LUBLIN

 • Adres:
 • RYNEK 18 20-111 LUBLIN POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANNA BERNADETA LITKOWIEC, wiceprezes ANTONI RUDNIK, wiceprezes WOJCIECH ŁUKASZ BRAKOWIECKI, sekretarz ZBIGNIEW CZESŁAW WOJCIECHOWSKI, prezes MAREK OLEJNIK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000623 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000623. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.