Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000633


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PAPIERNIKÓW W SZCZECINIE - SKOLWINIE

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 005449207

 • NIP:
 • 8510107563

 • Województwo:
 • ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Powiat:
 • M. SZCZECIN

 • Gmina:
 • M. SZCZECIN

 • Miejscowość:
 • SZCZECIN

 • Adres:
 • STOŁCZYŃSKA 100 71-869 SZCZECIN

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ ZWIĄZKU LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES DZIAŁANIA PREZYDIUM ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST ZGODA ZARZĄDU ZWIĄZKU

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA GARBARCZYK, skarbnik HALINA MARIA MOMOT, członek HENRYK JAN GRUDZIŃSKI, członek IWONA BARBARA MAREK, członek JADWIGA KARPIŃSKA, członek KRZYSZTOF KONSTANTY KARPETA, przewodniczący TADEUSZ BERNAT, wiceprzewodniczący TERESA KLIMEK, sekretarz URSZULA JOLANTA GIBOWSKA, wiceprzewodniczący
  Dane o podmiocie KRS 0000000633 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000633. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PAPIERNIKÓW W SZCZECINIE - SKOLWINIE wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.