Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000636


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "GMW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 430965977

 • NIP:
 • 9462144040

 • Województwo:
 • MAŁOPOLSKIE

 • Powiat:
 • WADOWICKI

 • Gmina:
 • WADOWICE

 • Miejscowość:
 • WADOWICE

 • Adres:
 • LEGIONÓW 37 34-100 WADOWICE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

 • Członkowie reprezentacji:
 • EDYTA BAGIŃSKA, prokura łączna dwuosobowa MAREK GÓRA, prokura łączna dwuosobowa PIOTR RODZEŃ, prokura łączna dwuosobowa KRZYSZTOF PAWIŃSKI, prezes zarządu WOJCIECH JAMRÓZ, wiceprezes zarządu GRZEGORZ ADAM NOWICKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000636 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000636. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "GMW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.