Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000637


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA WE WROCŁAWIU

 • Forma prawna:
 • SPÓŁDZIELNIA

 • REGON:
 • 932631147

 • NIP:
 • 8992399540

 • Województwo:
 • DOLNOŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. WROCŁAW

 • Gmina:
 • M. WROCŁAW

 • Miejscowość:
 • WROCŁAW

 • Adres:
 • SZTABOWA 76 53-310 WROCŁAW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 lutego 2001 r.
 • Dane o podmiocie KRS 0000000637 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000637. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA WE WROCŁAWIU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.