Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000638


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZRZESZENIE PRODUCENTÓW MLEKA I HODOWCÓW BYDŁA W ŚWIĄTKACH

 • Forma prawna:
 • ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Powiat:
 • OLSZTYŃSKI

 • Gmina:
 • ŚWIĄTKI

 • Miejscowość:
 • ŚWIĄTKI

 • Adres:
 • - - 11-008 ŚWIĄTKI POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO ZADAŃ ZARZĄDU NALEŻY: REPREZENTOWANIE ZRZESZENIA I INTERESÓW JEGO CZŁONKÓW NA ZEWNĄTRZ.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JAN PIASECKI, skarbnik JOZEF KOŚCIUSZKO, sekretarz TOMASZ PAWEŁ HŁADIO, prezes
  Dane o podmiocie KRS 0000000638 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000638. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZRZESZENIE PRODUCENTÓW MLEKA I HODOWCÓW BYDŁA W ŚWIĄTKACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.