Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000643


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • M.C. SKŁODOWSKIEJ 10 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PAAGRAF 30 - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE UPRAWNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST ZGODA ZARZĄDU ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • HALINA HAJDUGA, przewodnicząca związku zawodowego JERZY MALISKA, członek zarządu związku zawodowego LIDIA CIELESTA, członek zarządu związku zawodowego TERESA WEJMAN, zastępca przewodniczącego związku zawodowego
  Dane o podmiocie KRS 0000000643 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000643. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.