Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000646


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I WYKONAWCZEJ PRZY KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 273285206

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • WODZISŁAWSKI

 • Gmina:
 • RADLIN

 • Miejscowość:
 • RADLIN

 • Adres:
 • KORFANTEGO 52 44-310 RADLIN

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 11 lipca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI:PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWAZNIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA (ZEBRANIA DELEGATÓW).

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGDAN BAJER, wiceprzewodniczący BOGUSŁAW FRANCISZEK KONIECZNY, przewodniczący EDWARD KUBICA, wiceprzewodniczący JOANNA LUKS, sekretarz KRZYSZTOF GOŁASZ, wiceprzewodniczący LEON TOPOL, skarbnik WOJCIECH KROEMER, wiceprzewodniczący ADAM KOZUBEK, członek zarządu ADAM KRYST, członek zarządu JACEK KOWALCZUK, członek zarządu JACEK KOŁEK, członek zarządu JACEK PORAŻKA, członek zarządu ZBIGNIEW KUBICA, członek zarządu ZENON MAJZNER, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000646 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000646. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I WYKONAWCZEJ PRZY KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.