Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000650


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI SZKÓŁKA PIŁKARSKA ROW W RYBNIKU

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • 272464310

 • NIP:
 • 6422105641

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • GLIWICKA 72 44-200 RYBNIK POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 4 marca 2009 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD KLUBU

 • Reprezentacja:
 • OKREŚLONO W § 22 UST. 2 STATUTU KTÓREGO PEŁNA TREŚĆ OTRZYMUJE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA ORAZ KSIĘGOWEJ, LUB PREZESA I WICEPREZESA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • GRZEGORZ PIOTR JANIK, wiceprezes HENRYK KUCZERA, skarbnik RAFAŁ TYMUSZ, sekretarz STANISŁAW JASZCZUK, prezes CZESŁAW HOLONA, członek zarządu TADEUSZ CICHECKI, członek zarządu TOMASZ KOMOROWSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000650 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000650. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu RYBNICKI KLUB PIŁKARSKI SZKÓŁKA PIŁKARSKA ROW W RYBNIKU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.