Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000652


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" PŁAWNIOWICE Z SIEDZIBĄ W PŁAWNIOWICACH

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • RUDZINIEC

 • Miejscowość:
 • PŁAWNIOWICE

 • Adres:
 • GLIWICKA BRAK 44-171 PŁAWNIOWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WZGLĘDNIE OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRAK DANYCH BRAK DANYCH, brak danych
  Dane o podmiocie KRS 0000000652 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000652. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" PŁAWNIOWICE Z SIEDZIBĄ W PŁAWNIOWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.