Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000655


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO OŚRODKA MASZYNOWEGO W MIEDARACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • ZBROSŁAWICE

 • Miejscowość:
 • MIEDARY

 • Adres:
 • TARNOGÓRSKA 9 42-676 MIEDARY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 28 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA , PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH, WYMAGANA JEST ZGODA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUSŁAW ŻOK, zastępca przewodniczącego MIROSLAW SIENKIEWICZ, sekretarz SABINA PARKITNA, skarbnik URSZULA RICHTER, przewodnicząca IRMGARDA MALIGŁÓWKA, członek zarządu RYSZARD BROL, członek zarządu RÓŻA GLINKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000655 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000655. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO OŚRODKA MASZYNOWEGO W MIEDARACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.