Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000656


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRANSPORTU HANDLU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE TRANSPORTOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO HAMDLU WEWNĘTRZNEGO W ZABRZU Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 357165919

 • NIP:
 • 6591400147

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • WOLNOŚCI 65 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU I INNE OSOBY UPOWAZNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU , A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZAŁOGI.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JAN KAWECKI, sekretarz MARIA MEISER, przewodnicząca RYSZARD RUSZCZYŃSKI, zastępca przewodniczącego STANISŁAWA KUMOREK, skarbnik CZESŁAW BUREK, członek zarządu JAN KAWA, członek zarządu WOLFGANG CIEŚLIK, członek zarządu WŁADYSŁAW ROKITOWSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000656 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000656. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRANSPORTU HANDLU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE TRANSPORTOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO HAMDLU WEWNĘTRZNEGO W ZABRZU Z SIEDZIBĄ W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.