Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000658


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ODDZIAŁ W TARNOWSKICH GÓRACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Miejscowość:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Adres:
 • SOBIESKIEGO 3 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJATKOWYCH SĄ UPOWAŻNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIAZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH ODÓB. W SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA I LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJATKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA KRÓLIK, sekretarz IRENA PIOTROWSKA, z-ca przewodniczącego MARIA ZAWIŚLAK, przewodniczący URSZULA PAJĄK, skarbnik JOANNA LASOŃCZYK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000658 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000658. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ODDZIAŁ W TARNOWSKICH GÓRACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.