Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000661


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIEJSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W RACIBORZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK SPORTOWY

 • REGON:
 • 278096533

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RACIBÓRZ

 • Miejscowość:
 • RACIBÓRZ

 • Adres:
 • JAKUBA MANDRYSZA 43 47-400 RACIBÓRZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELENIA PEŁŁNOMOCNICTWA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ORAZ ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ PREZESA I SKARBNIKA, LUB JEDNEGO Z NICH WRAZ Z UPOWAŻNIONYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. ZARZĄD W REGULAMINIE SWEGO DZIAŁANIA MOŻE UPOWAŻNIĆ CZŁONKA ZARZĄDU DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOOSOBOWO W GRANICACH OKREŚLONEGO LIMITU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRYGIDA JADWIGA PANICZ, skarbnik HENRYK JERZY SWOBODA, wiceprezes JERZY JAN GIZOWSKI, sekretarz JÓZEF ARMATYS, prezes PIOTR ARMATYS, członek RYSZARD DRELICH, wiceprezes
  Dane o podmiocie KRS 0000000661 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000661. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIEJSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W RACIBORZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.