Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000662


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE

 • REGON:
 • 812343480

 • NIP:
 • 9552024144

 • Województwo:
 • KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Powiat:
 • BYDGOSZCZ

 • Gmina:
 • BYDGOSZCZ

 • Miejscowość:
 • BYDGOSZCZ

 • Adres:
 • CICHA 41 85-650 BYDGOSZCZ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 13 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 • Reprezentacja:
 • DO REPREZENTOWANIA TOWARZYSTWA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONYCH JEST 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (PRZY CZYM ZAWSZE SKARBNIK LUB JEDEN Z PREZESÓW)

 • Członkowie reprezentacji:
 • ALEKSANDER ŁUKASIEWICZ, sekretarz PIOTR ANDZIAK, prezes ubiegłej kadencji STANISŁAW FRANCISZEK MOLSKI, prezes WACŁAW BERNARD KUCZMIK, prezes elekt zarządu ZBIGNIEW WŁADYSŁAW GAŁĄZKA, skarbnik PIOTR GUTOWSKI, członek zarządu TOMASZ URBANEK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000662 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000662. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII NACZYNIOWEJ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.