Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000663


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY "LEŚNIK" ŁĄCZA Z SIEDZIBĄ W ŁĄCZY

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • GLIWICKI

 • Gmina:
 • RUDZINIEC

 • Miejscowość:
 • ŁĄCZA

 • Adres:
 • SZKOLNA BRAK 44-160 ŁĄCZA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB PREZESA I WICEPREZESA ORAZ SEKRETARZA LUB GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WZGLĘDNIE INNYCH UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADAM NOWAK, prezes ANDRZEJ NIERYCHŁO, skarbnik GRZEGORZ GRUCHMAN, sekretarz JAN MARONDEL, członek JAN WINKLER, członek JÓZEF PRZYBYŁA, członek MARIUSZ JAWOREK, członek ROBERT PAWLETKO, w-ce prezes SEBASTIAN KANCY, sekretarz ŁUKASZ KANCY, członek
  Dane o podmiocie KRS 0000000663 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000663. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu LUDOWY KLUB SPORTOWY "LEŚNIK" ŁĄCZA Z SIEDZIBĄ W ŁĄCZY wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.