Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000668


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK 74" W PAWŁOWICACH ŚLĄSKICH

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • 272187140

 • NIP:
 • 6331000451

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • PSZCZYŃSKI

 • Gmina:
 • PAWŁOWICE

 • Miejscowość:
 • PAWŁOWICE ŚLĄSKIE

 • Adres:
 • ŚWIERCZEWSKIEGO 16A 43-250 PAWŁOWICE ŚLĄSKIE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 27 lutego 2004 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KLUBU ORAZ UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW WYMAGA PODPISU DWÓCH OSÓB SPOŚRÓD: PREZES, WICEPREZESI, SKARBNIK LUB SEKRETARZ. DO WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB SPOŚRÓD: PREZS, WICEPREZESI, SKARBNIK LUB SEKRETARZ.

 • Członkowie reprezentacji:
 • JANUSZ JÓZEF SOJKA, prezes JANUSZ ZBIGNIEW HERNIK, skarbnik MICHAŁ JAN SZYPUŁA, sekretarz EUGENIUSZ CIMAŁA, wiceprezes zarządu DARIUSZ MODRZEJEWSKI, członek zarządu MIECZYSŁAW GINOWICZ, członek zarządu RAFAŁ WADAS, członek zarządu ROMAN WENGLORZ, członek zarządu ZDZISŁAW JERZY PŁONKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000668 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000668. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK 74" W PAWŁOWICACH ŚLĄSKICH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.