Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000669


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "SPLOT-SPORT" W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • KRUCZKOWSKIEGO 31 41-813 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 12 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PARAGRAF 21 P.3 W IMIENIU ZARZĄDU UMOWY, ZOBOWIĄZANIA I PEŁNOMOCNICTWA PODPISUJĄ DWIE OSOBY SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH: PREZES, UPOWAŻNIONY WICEPREZES, SKARBNIK, SEKRETARZ GENERALNY.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANNA BIERNAT, sekretarz ANNA LAKATUS, skarbnik JÓZEF POTĘPA, wiceprezes RAFAŁ STRZELECKI, wiceprezes WOJCIECH STRZELECKI, sdb-prezes JÓZEF MAMCZARSKI, członek zarządu RYSZARD SONGIN, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000669 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000669. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "SPLOT-SPORT" W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.