Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000676


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "PARTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 272049366

 • NIP:
 • 6450014092

 • Województwo:
 • MAŁOPOLSKIE

 • Powiat:
 • KRAKOWSKI

 • Gmina:
 • ZIELONKI

 • Miejscowość:
 • JANUSZOWICE

 • Adres:
 • JANUSZOWICE 77A 32-088 JANUSZOWICE (POCZTA PRZYBYSŁAWICE) POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 lutego 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ANDRZEJ PARTYKA, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000676 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000676. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "PARTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.