Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000681


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA ODDZIAŁ MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BUG GAZOBUDOWA W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272440627

 • NIP:
 • 6381557121

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • WOLNOŚCI 339 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 11 września 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • ODDZIAŁ ZWIĄZKU REPREZENTUJE PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU ZWIĄZKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁU ZWIĄZKU ORAZ REPREZENTOWANIA ODDZIAŁU ZWIĄZKU NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU ZWIĄZKU. ZARZĄD ODDZIAŁU ZWIĄZKU MOŻE UPOWAŻNIĆ INNE OSOBY DO REPREZENTOWANIA ODDZIAŁU OKREŚLAJĄC ZAKRES TYCH UPRAWNIEŃ.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DARIUSZ ĆWIK, sekretarz IWONA PIECYK, skarbnik PIOTR JAN PAWLICHA, przewodniczący PIOTR MAJEWSKI, z-ca przewodniczącego GRZEGORZ KOWALCZYK, członek zarządu IWONA BARBARA CMOCH, członek zarządu JACEK ZBIGNIEW ŚWIERK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000681 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000681. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA ODDZIAŁ MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BUG GAZOBUDOWA W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.