Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000683


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW REJONOWEJ KOLUMNY TRANSPORTU KOLEJOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • TARNOGÓRSKI

 • Gmina:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Miejscowość:
 • TARNOWSKIE GÓRY

 • Adres:
 • PYSKOWICKA BRAK 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 7 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1/DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI:PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2/DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3/W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH JEST WYMAGANA UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADELAJDA HALLAS, skarbnik JAN MANDRAK, przewodniczący TERESA ŚCIGAŁA, sekretarz ZBIGNIEW PETRYK, wiceprzewodniczący BOGUSŁAW JANCIK, członek zarządu ROMAN PISAREK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000683 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000683. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW REJONOWEJ KOLUMNY TRANSPORTU KOLEJOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.