Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000693


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY GÓRNOŚLĄSKIM ZAKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM S.A. W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • BARLICKIEGO 2 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 22 marca 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • ZA WŁAŚCIWE ZARZĄDZENIE I DYSPONOWANIE MAJATKIEM ZWIĄZKU PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄD: 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJATKOWYCH SĄ UPRAWNIENI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W INNYCH SPRAWACH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIE I LIKWIDOWANIE TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJATKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BRAK DANYCH BRAK DANYCH, brak danych
  Dane o podmiocie KRS 0000000693 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000693. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" PRZY GÓRNOŚLĄSKIM ZAKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM S.A. W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.