Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000696


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "ZOFIÓWKA" W JASTRZĘBIU ZDROJU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272954645

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Gmina:
 • M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 • Miejscowość:
 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Adres:
 • RYBNICKA 6 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 listopada 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB, 3.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZEBRANIA DELEGATÓW.

 • Członkowie reprezentacji:
 • BOGUSŁAW FIJAŁKOWSKI, wiceprzewodniczący związku JERZY KACZMAREK, skarbnik KRZYSZTOF NAGI, v-ce przewodniczący zarządu TADEUSZ NOWAK, przewodniczący związku URSZULA SKOTNICKA, sekretarz ADAM MOC, członek zarządu DANUTA ZWIERZYŃSKA, członek zarządu JACEK DEMBOWY, członek zarządu JACEK GOCZOŁ, członek zarządu JANUSZ SKIBA, członek zarządu MAREK SAUER, członek zarządu MAREK URBAŃCZYK, członek zarządu RYSZARD ORC, członek zarządu URSZULA WRONKA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000696 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000696. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "ZOFIÓWKA" W JASTRZĘBIU ZDROJU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.