Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000700


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240345990

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Gmina:
 • M. PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Miejscowość:
 • PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Adres:
 • BISKUPA NANKERA 103 41-947 PIEKARY ŚLĄSKIE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 15 listopada 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM UPOWAŻNIENI SĄ: PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU I JEGO ZASTĘPCA ALBO PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU I SKARBNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA KRYTOWSKA, przewodnicząca IWONA NOWAK, sekretarz MAGDALENA ŚWIĄTEK, skarbnik
  Dane o podmiocie KRS 0000000700 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000700. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.