Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000708


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • "LABOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Forma prawna:
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • REGON:
 • 690727288

 • NIP:
 • 8133174246

 • Województwo:
 • PODKARPACKIE

 • Powiat:
 • M. RZESZÓW

 • Gmina:
 • M. RZESZÓW

 • Miejscowość:
 • RZESZÓW

 • Adres:
 • CIEPŁOWNICZA 8 35-959 RZESZÓW POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 8 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

 • Członkowie reprezentacji:
 • LESZEK LESZCZYŃSKI, samoistna DARIUSZ SURÓWKA, prezes zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000708 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000708. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu "LABOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.