Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000712


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • WOLNY AUTONOMICZNY ZWIĄZEK ZAWODOWY JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. KWK "PNIÓWEK" W PAWŁOWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272219957

 • NIP:
 • 6331045784

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • BRAK DANYCH

 • Gmina:
 • PAWŁOWICE

 • Miejscowość:
 • PAWŁOWICE

 • Adres:
 • KRUCZA 18 43-250 PAWŁOWICE POLSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 • Data wpisu do rejestru:
 • 17 lipca 2008 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PARAGRAF 23 PKT 3. ZARZĄD ZWIĄZKU REPREZENTUJE ZWIĄZEK NA ZEWNĄTRZ I UPOWAŻNIONY JEST DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH. PKT 4. ZARZĄD ZWIĄZKU UPOWAŻNIA PREZESA ORAZ INNE OSOBY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH. PKT 5. DO ZACIĄGANIA ZABOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH UPRAWNIONYCH OSÓB.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DAMIAN POJDA, członek reprezentacji KAZIMIERZ ZOCHOREK, sekretarz PIOTR LASKA, v-ce prezes STANISŁAW PAŁASZ, prezes ARTUR RACZEK, członek zarządu BOŻENA RYNCARZ, członek zarządu DARIUSZ SROKOWSKI, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000712 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000712. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu WOLNY AUTONOMICZNY ZWIĄZEK ZAWODOWY JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. KWK "PNIÓWEK" W PAWŁOWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.