Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000713


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "JEDNOŚĆ" PRZY ZABRZAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABRZU

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240342571

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. ZABRZE

 • Gmina:
 • M. ZABRZE

 • Miejscowość:
 • ZABRZE

 • Adres:
 • WOLNOŚCI 215 41-800 ZABRZE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • PARAGRAF 27. DO REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWIĄZKU UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD ORAZ PEŁNOMOCNICY W RAMACH UMOCOWANIA. PARAGRAF 28. ZWIĄZEK MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW SPOŚRÓD CZŁONKÓW ORGANÓW ZWIĄZKU JAK RÓWNIEŻ SPOŚRÓD OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORGANÓW ZWIĄZKU DO SKŁADANIA W JEGO IMIENIU WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI. PARAGRAF 29. UMOWY, ZOBOWIĄZANIA I INNE DOKUMENTY MAJĄTKOWE, A TAKŻE PEŁNOMOCNICTWA PODPISUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB JEGO ZASTĘPCA ORAZ SKARBNIK I SEKRETARZ. PARAGRAF 30. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • DANUTA ANTONINA BOCHYŃSKA-PODLOCH, zastępca przewodniczącego DANUTA EWA PIWOWARCZYK, sekretarz ELŻBIETA MARIA BAROS-STULIGŁOWA, przewodnicząca EWA ELŻBIETA WILCZEK, skarbnik MACIEJ BUCHALIK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000713 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000713. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY "JEDNOŚĆ" PRZY ZABRZAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABRZU wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.