Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000714


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW STACJI OCHRONY ROŚLIN MODZURÓW W MODZUROWIE Z SIEDZIBĄ W MODZUROWIE GM. RUDNIK

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • b/d

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • RACIBORSKI

 • Gmina:
 • RUDNIK

 • Miejscowość:
 • MODZURÓW

 • Adres:
 • BRAK DANYCH BRAK 47-415 MODZURÓW (POCZTA SZONOWICE)

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 10 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • BRAK DANYCH

 • Reprezentacja:
 • 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA.

 • Członkowie reprezentacji:
 • GENOWEFA ZAWOJSKA, skarbnik STANISŁAW DURDYŃ, przewodniczący ZYGMUNT KULIBERDA, sekretarz JAN SKIBA, członek zarządu STEFAN MATCZAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000714 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000714. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW STACJI OCHRONY ROŚLIN MODZURÓW W MODZUROWIE Z SIEDZIBĄ W MODZUROWIE GM. RUDNIK wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.