Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000715


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • GLIWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

 • Forma prawna:
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

 • REGON:
 • 272621228

 • NIP:
 • b/d

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • ZWYCIĘSTWA 1 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 6 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • -DO NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU NIERUCHOMEGO ORAZ ZACIĄGANIA ZONOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD KLUBU. -DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: PREZESA LUB WICEPREZESA I URZĘDUJĄCEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • EDWARD PIECZARA, wiceprezes ELŻBIETA JAWORSKA, sekretarz LESZEK MAZUR, wiceprezes MACIEJ PIOTR MARSZAŁEK, prezes PAWEŁ ZASADA, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000715 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000715. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu GLIWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.