Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000731


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "SOŚNICA" W GLIWICACH

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 471355965

 • NIP:
 • 7281817830

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. GLIWICE

 • Gmina:
 • M. GLIWICE

 • Miejscowość:
 • GLIWICE

 • Adres:
 • BŁONIE 6 44-100 GLIWICE

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 18 maja 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD ZWIĄZKU I PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU

 • Reprezentacja:
 • DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU ZWIĄZKU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB ŁĄCZNIE TJ. PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKA PREZYDIUM LUB ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKA PREZYDIUM

 • Członkowie reprezentacji:
 • DOROTA POMPA, skarbnik EDWARD KRZYSZTOŃ, zastępca przewodniczącego GABRIELA STĘPNIAK, sekretarz JACEK BŁASZCZYK, zastępca przewodniczącego STANISŁAW ŻUREK, przewodniczący JANUSZ KRYSTENKO, członek zarządu JERZY MARCHACZ, członek zarządu LUDWIK BALUCH, członek zarządu WITOLD GISMAN, członek zarządu ZBIGNIEW DOMALIK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000731 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000731. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "SOŚNICA" W GLIWICACH wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.