Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000735


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "HALEMBA-WIREK"

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 240341637

 • NIP:
 • 6411451517

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Gmina:
 • M. RUDA ŚLĄSKA

 • Miejscowość:
 • RUDA ŚLĄSKA

 • Adres:
 • KŁODNICKA 54 41-706 RUDA ŚLĄSKA

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 19 września 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI:PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST.1 I 2 PAR. 40 A ZWŁASZCZA NABYWANIA,ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST ZGODA ZARZĄDU ZWIĄZKU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • EWA SABINA WILCZARSKA, skarbnik IRENEUSZ GARCZARCZYK, v-ce przewodniczący MAREK GACKA, przewodniczący zarządu MAREK HOŁYSZ, zastępca przewodniczącego PIOTR DUDEK, sekretarz ADAM JERZY RADECKI, członek zarządu ADAM LIGOCKI, członek zarządu ANTONI CZACHOR, członek zarządu ANTONI PIOTR CYRYS, członek zarządu BRONISŁAW EUGENIUSZ DRAŻYK, członek zarządu GRZEGORZ ADAM KOCJAN, członek zarządu GRZEGORZ RUDZKI, członek zarządu KRYSTIAN MARCIN KŚCIUK, członek zarządu KRZYSZTOF JÓZEF GOLEŚNY, członek zarządu MARIAN BEDNARCZYK, członek zarządu TERESA POZIMSKA, członek zarządu TOMASZ MIKOŁAJ RODASIK, członek zarządu URSZULA ANNA NOWAK, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000735 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000735. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA" KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "HALEMBA-WIREK" wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.